VENTILATIE

Ventilatie is naast LuchtDicht Bouwen , isolatie en hernieuwbare energie een belangrijke pijler om uw woonproject een aangenaam comfort te geven . Een goed ventilatiesysteem is belangrijk voor een gezonde leefomgeving . Door op een correcte manier te ventileren beperken we de kans op allergieën en onaangename geurtjes in huis . Vroeger zorgden alle kieren en spleetjes voor een natuurlijke ventilatie . De wind blies er de frisse lucht in en door overdruk verliet de “vervuilde” lucht de woning maar ook de warmte . We moesten dus extra verwarmen om het warmteverlies op te vangen . Dit is nu net de reden waarom we onze ventilatie technieken gecontroleerd willen toepassen .

Bekijk ons gamma ventilatie op

Er bestaan verschillende mogelijke manieren om te ventileren . We benoemen deze als ventilatiesysteem type A , B , C of D . Ventilatietype A is natuurlijke toevoer en natuurlijke afvoer . We verzien de woning met een open kanaal als toevoer en een ander kanaal met dezelfde afmeting als afvoer . Het ventilatietype B is een manier van mechanische toevoer en een natuurlijke afvoer . We plaatsen dus een ventilator als toevoer van verse lucht en door de overdruk die wordt gecreëerd in de woning verlaat de vervuilde lucht de woning langs een open schacht . Ventilatietype C is het omgekeerde van ventilatietype B . Hierbij wordt de vervuilde lucht via een ventilator mechanisch afgevoerd en door onderdruk wordt er verse lucht ( meestal via roosters boven vensters ) toegevoerd . Het behoeft geen verdere uitleg dat de ventilatietype A , B en C nefast zijn voor het energieverbruik . Bij deze types gaat de interne opgewarmde lucht van 20°C vervangen worden door koude buitenlucht . Hiervoor is er dus een massa energie nodig om de temperatuur constant te houden in de woning. Deze systemen zorgen misschien wel voor een goede ventilatie , maar gaan veel geld kosten doordat energiebehoefte om deze woningen comfort te geven sterk gaan stijgen . Inderdaad zijn er systemen die door vraaggestuurd de vervuilde lucht te gaan afvoeren extra E-peil punten scoren . Echter is dit theoretische winst , want we vergeten dan de extra energiebehoefte . Dit kan ettelijke euro’s per jaar kosten , vraag meer info bij onze specialisten !

Als we over optimale ventilatie willen spreken dan is het D-systeem het enige type dat voldoet aan correct gecontroleerd ventileren , zuiveren van buitenlucht door filters , energiebesparend , eventueel vraaggestuurd , mogelijkheid om aan te passen aan elke type woning en al dan niet vochtregulerend zodat het binnenklimaat optimaal kan beheert worden.

Al bij al kan ventileren alleen correct en optimaal gebeuren als de woning ook correct geïsoleerd is en dat de wetten van luchtdichting gerespecteerd zijn !