HERNIEUWBARE ENERGIE

Vanaf 01 januari 2016 zullen we er niet meer omheen kunnen , willen we ons E-peil 50 ( of zelfs 45) halen kunnen behalen dan zullen we maatregelen moeten nemen om systemen in hernieuwbare energie toe te passen. Mochten we dit specifiek doen om enkel ons E-peil te behalen of omdat het wordt opgelegd door onze vergunning , is het wel jammer. We zouden allemaal de houding moeten krijgen om dit te doen om het energieverbruik te verminderen en dusdanig de CO² uitstoot in de toekomst te beperken. We zouden dit uiteindelijk moeten doen om onze kinderen en kleinkinderen nog een wereld te geven waarin ze gezond en normaal kunnen leven. Inderdaad , de woningbouw is slechts een peulschil van de totale uitstoot. Toch is het belangrijk om ons steentje bij te dragen om het energiebeleid 2020 en zelfs 2030 te behalen. De manier waarop we nu bouwen en waar het energieverbruik in verhouding mee staat zal het energiebeheer van de volgende decennia bepalen. We bouwen immers duurzaam zodat woningen over de generaties heen zullen gebruik worden.
Hernieuwbare energie bestaat in verschillende vormen . Fotovoltaïsche panelen – of beter de zonnepanelen kennen we allemaal . Maar we kunnen ook met zonne-energie ons sanitair water beheren en beter nog is dat deze energie ook ondersteunend werkt voor bijvoorbeeld onze vloerverwarming . Warmtepompen , water-water , lucht-water , lucht-lucht , … windenergie … allemaal systemen die de volgende jaren sterk zullen ontwikkelen om ons energieverbruik ecologischer te laten worden.
Jules Frans–Uniconstruct wil zich mee inzetten om Bijna Energie Neutrale (BEN-woningen) te kunnen realiseren. Jules Frans–Uniconstruct wil zich mee inzetten om onze manier van bouwen “FUTURE PROOF” te maken. Wij weten allemaal dat de bouwsector vrij conservatief is , de afgelopen 5 jaar is er meer verandert aan ons bouwgedrag dan de 20 jaar daarvoor. En we staan nog maar aan het begin van de veranderingen. Wij zijn ervan overtuigd dat vakmensen die hun klanten de mogelijkheid geven om te kiezen voor hernieuwbare energie in hun bouwprojecten hun onderneming ook Future – proof te maken. Dit zullen de bouwbedrijven van de toekomst zijn, zij zullen zich wapenen tegen de ontwikkelingen in de markt. Daarom wil Jules Frans-Uniconstruct zich mee inzetten om onze klanten correct te informeren en samen de toekomst aan te pakken !
Samen met onze Talin & Ventilair ventilatie systemen ( Ventilatie systeem D ) bieden wij U de mogelijkheid om ook een zonneboiler actief te zetten. Een zonneboiler die best zowel het sanitair warm water verwarmd en ook ondersteuning geeft aan de verwarming van uw woning. Contacteer onze specialisten om uw project te analyseren en u het juiste advies te kunnen geven.