BEN : BIJNA ENERGIENEUTRAAL

Ben staat voor bijna energie neutraal. Maar ook voor een lageren energiefactuur en meer wooncomfort! Ben staat zeker voor”helpen aan een beter leefmilieu” en ” gun onze kinderen ook nog een toekomst”. De inspanningen die we nu leveren zijn dikwijls in functie van een te behalen E-peil dewelke onze vergunning op dat moment oplegt. Een vergunning die dikwijls dateert van 1 of 2 jaren terug.  Dus een E-peil dat 1 of 2 jaren geleden moest behaald worden. We lopen dus achter de feiten aan … is dat niet een beetje gek?

Jules Frans Uniconstruct heeft zich geëngageerd bij het Vlaams Energie agentschap (VEA) om duidelijke inspanningen te leveren als BEN – voorloper. Wij vinden het belangrijk dat U als professionele klant duidelijke en correcte informatie krijgt. Daarom geven wij via onze Uniconstruct – Academy regelmatig infosessies omtrent VENTILATIETECHNIEKEN, LUCHTDICHT BOUWEN, ISOLEREN en HERNIEUWBARE ENERGIE. Daarnaast geven onze specialisten technisch advies op uw werven. Ze nemen eventueel deel aan werfvergaderingen met aannemer, architect, EPB-verslaggever, bouwheer en andere belanghebbenden om alle partijen correct te informeren om zodoende een optimaal resultaat te bekomen. Uiteraard start het allemaal met een grondige en correcte voorstudie. Neem contact op met onze specialisten om uw project te analyseren!

Ventilatie is onafscheidelijk van isolatie en luchtdicht bouwen om voor een optimaal energieverbuik en een gezond wooncomfort te zorgen.

Naast isolatie en luchtdicht bouwen is ventilatie één van de basisprincipes voor een gezond wooncomfort. De keuze van ventilatiesysteem is dan ook cruciaal. Er bestaan verschillende systemen : ventilatiesysteem type A,  B, C en type D. Onze keuze zal bepalen en welke mate we gecontroleerd gaan ventileren. Door het gecontroleerd ventileren gaan we ook bepalen in hoever we de warmte die we afvoeren gaan recupereren, hierdoor gaan we onze energieverbruik kunnen optimaliseren. Maar dat gebeurd niet met alle systemen zo optimaal! Klik voor meer info …

Luchtdicht bouwen is onafscheidelijk met isolatie en ventilatie om een optimaal energieverbruik en een gezond wooncomfort te bekomen.

Luchtdicht bouwen is onafscheidelijk van isolatie en ventilatie. Er worden veel betere prestaties geëist van onze woningen omtrent energieverbruik en wooncomfort. We isoleren als maar dikker en zouden we alle kieren, gaten en openingen verstandig aanpakken dan is het resultaat van die isolatie slechts beperkt. We moeten dus verstandig omspringen met warmteverlies aan ramen en deuren, maar ook op plaatsen waar het minder voelbaar is dat er tocht binnenkomt zoals aansluiting tussen muur en vloer en hellend dak. Ook hiervoor hebben wij in onze UNICONSTRUCT ACADEMY speciale aandacht om U als vakman te adviseren omtrent luchtdicht bouwen.

Hernieuwbare energie in de vorm van zonneboiler systemen voor opwarming van sanitair warm water en ondersteuning van verwarminginstallaties.

We kunnen er niet meer omheen.  Enerzijds verplicht de nieuwe normen ons om hernieuwbare energie toe te passen in onze woningen, anderzijds is het ons budget in energie dat voor ons bepaalt om bv een zonneboiler te plaatsen.  Een zonneboiler kan ingezet worden voor opwarming van sanitair water,  maar kan tevens ook bijdragen aan het ondersteunen van een andere verwarmingsbron. Ons aanbod van TISUN ZONNEBOILERS is topkwaliteit. Hernieuwebar energie is samen met ventilatie, luchtdicht bouwen en isolatie een belangrijk item om onze woning “future proof” te maken. Het zorgt mee voor een optimaal energieverbruik en een aangenaam wooncomfort.

Specialist in spouwisolatie, dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie zowel voor nieuwbouw als renovatie

Uiteraard mogen we isolatie niet vergeten. Naast ventileren en luchtdicht bouwen is isolatie uiteraard nog een heel belangrijk element om de normen te behalen en nog belangrijker om een optimaal wooncomfort te behalen. Over isolatie bestaan er veel fabeltjes,  laat u daarom correct informeren.  Heel belangrijk is dat we de juiste isolatie kiezen voor een bepaalde toepassing. Momenteel leven we in een polyurethaan hype, maar is dit voor alle toepassingen wel ok.  Wat met ontgassing en veroudering.  Blijft de isolatiewaarde.  En wat met de brandweerstand?